Onze leveranciers en partners

Wij streven naar strategische relaties met onze leveranciers om gezamenlijke doelen te realiseren, passend binnen onze veiligheids- en milieugedachte.

Vanwege de betrouwbaarheidseisen aan ons continue productieproces dienen leveranciers en contractors te voldoen aan de hoge standaarden die wij stellen op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit.