Productieproces

Van grondstoffen tot anoden.

Grondstoffen
  • Petroleumcokes:
    Bij aardolieraffinage blijft als restproduct cokes over. Dit is een korrelig materiaal. Door een hittebehandeling (calcineren) wordt de cokes geschikt gemaakt als grondstof voor de anodenproductie.
  • Steenkoolteerpek:
    Pek komt als restproduct vrij bij de productie van hoogovencokes. Door een hittebehandeling wordt dit geschikt gemaakt als grondstof voor de anodenproductie.
  • Anodenresten:
    Bij de productie van aluminium blijven restproducten over die weer gebruikt kunnen worden voor de productie van nieuwe anoden.
 
Productieproces

Petroleumcokes en anoderesten worden gebroken en gemalen tot verschillende fracties. De fracties worden volgens recept vermengd en verwarmd waarna pek als bindmiddel wordt toegevoegd en het geheel tot een massa wordt gekneed. In de mallen van de vormmachines krijgt de anoden de gewenste vorm door te trillen of te persen. Het anodenblok dat nu ontstaat, wordt vervolgens gedurende twee weken gebakken in bakovens bij een temperatuur van ongeveer 1150 °C. Na twee weken worden de anoden uit de ovens gehaald, gereinigd en verpakt. Hiermee zijn de anoden gereed voor transport naar onze klanten. Dit transport gebeurt per schip vanaf onze eigen havenkade.