Veiligheid en gezondheid

Voor Aluchemie staat de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers, contractors en bezoekers voorop. Training en voorlichting vormen naast het beheer van fysieke bescherming en procedures de middelen voor een optimale werkomgeving.


Voordurend wordt gewerkt aan de verbetering van de werkprocessen op basis van informatie uit risico-analyses en meet- en monitoringsystemen. Van contractors wordt verlangd dat zij voldoen aan de hoge veiligheidsstandaarden die Aluchemie stelt in het belang van een veilig en gezond arbeidsproces en meedenken voor verbeteringen.