Milieu en maatschappij

Duurzaam produceren met zorg voor mens en milieu is onderdeel van het beleid van Aluchemie en de moederbedrijven Rio Tinto en Norsk Hydro. Voortdurend werken wij aan de verbetering van onze milieuprestaties om de belasting op het milieu en onze omgeving zo klein mogelijk te laten zijn.

Zo hebben wij geinvesteerd in de grootste rookgasreinigingsinstallatie (6) in zijn soort ter wereld die door toenmalig Minister Cramer van VROM officieel in gebruik is genomen in 2009. Deze installatie zorgt ervoor dat rookgassen, die als gevolg van ons productieproces ontstaan, zo effectief mogelijk worden gereinigd. Op die manier wordt de uitstoot van bijvoorbeeld PAK's (polyaromatische koolwaterstoffen) met meer dan 98% teruggebracht en behoort geuroverlast voor de omgeving volledig tot het verleden. Als een van de grotere werkgevers in de omgeving zetten wij ons actief in voor de omgeving en haar mensen. In 2011 is onze rookgasreiniger 7 opgeleverd, zodat geurklachten voor de omgeving definitief tot het verleden behoren.