Product en procesverbetering

Voortdurend wordt door Aluchemie in nauwe samenwerking met klanten gewerkt aan de verbetering van anoden die door Aluchemie klantspecifiek worden vervaardigd. Waar mogelijk worden klantenwensen voortdurend omgezet in concrete verbeteringen in het product. De onderliggende productieprocessen worden daarbij tevens nauwlettend gevolgd en waar mogelijk verbeterd.

Waar mogelijk worden ook nieuwe innovatieve productietechnieken toegepast. Met dit alles wordt niet alleen beoogd de productkwaliteit en productiebetrouwbaarheid te verbeteren, ook wordt ernaar gestreefd de foutmarges in producten zo klein mogelijk te laten zijn waardoor producten niet afgekeurd hoeven te worden.