17.09.18

Onderhoudsstop bij Aluchemie 18 september 2018, mogelijk rook zichtbaar

Aluchemie produceert in Botlek, Rotterdam koolstofanoden die worden gebruikt bij de productie van aluminium bij klanten in Europa en Noord Amerika. Deze anoden worden ‘gebakken’ in de bakovens op het terrein. Tijdens dit productieproces komen rookgassen vrij, die worden gereinigd in rookgasreinigers.

 

Op 18 september 2018 wordt één van de ovens uit bedrijf genomen voor onderhoud. Tevens wordt de aan deze rookgasreiniger 5 verbonden oven 7 stopgezet gedurende deze periode. Het uit bedrijf nemen wordt zorgvuldig voorbereid om de overlast tot een minimum te beperken. We sluiten echter niet uit dat tijdens de uitbedrijfname enige rook zichtbaar zal zijn boven de oven. Deze rook is in deze hoeveelheden echter niet schadelijk voor de volksgezondheid. Tevens is dit onderhoud en de kans op zichtbare rook aangemeld bij DCMR.