14.01.20

Aluchemie gaat haar organisatie verder optimaliseren

 

Botlek - Rotterdam, 14 januari 2020 - De wereldwijde economische omstandigheden in de Aluminium industrie leiden tot een reductie van de vraag naar anoden. Er is overcapaciteit in aanbod aan Aluminium in de markt en er gelden lage prijzen. Dit raakt ook Aluchemie als leverancier van koolstofanoden voor de Aluminium industrie.

Aluchemie start een proces om de organisatie aan te passen en te optimaliseren om in te spelen op de gewijzigde marktomstandigheden. Aluchemie gaat door met de implementatie van haar bedrijfssysteem Aluchemie Business System (ABS). ABS speelt een grote rol binnen de organisatie om processen verder te optimaliseren en continue te verbeteren.