Lean Six Sigma

Lean Six Sigma is een procesverbeterprogramma ontstaan vanuit het kwaliteitsmanagement. Het biedt een framework om kwaliteit te managen. Lean Six Sigma bestaat uit twee samengevoegde methodieken: Lean Manufacturing en Six Sigma. Lean staat voor snelheid, waarbij de nadruk ligt op het reduceren van stappen in processen die geen waarde toevoegen. Six Sigma richt zich op de kwaliteitsverbetering van processen door het verminderen van de spreiding van acties. Sigma is een term uit de statistiek waarmee wordt aangegeven hoe goed een proces onder controle is.

In het Lean Six Sigma programma van Aluchemie worden zowel het management als de medewerkers betrokken. Hierbij wordt ondersteuning gegeven door zogenaamde Black Belts en Green Belts die hiervoor intensief zijn getraind. Bij elk verbeterproject worden vaste stappen doorlopen volgens de zogeheten DMAIC-cirkel (Define-Measure-Analyze-Improve-Control). Resultaatverbetering wordt met name bereikt door processen kritisch te beoordelen vanuit het perspectief van de interne en/of de externe klant, door steeds te onderzoeken wat nu werkelijk waarde brengt bij deze klant.